Projenin Amacı


Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için insan vücudunda sentezlenmeyen esansiyel aminoasitlerin hayvansal protein kaynaklarının (et, süt ve yumurta) tüketilmesi yoluyla mutlak surette alınması/tüketilmesi gerekmektedir. Bu durum özellikle gelişme dönemindeki çocuklar için daha da önemlidir. Zira hayvansal protein ihtiyacının ucuza karşılanabildiği kaynaklar arasında ilk sırayı bal, yumurta, süt, piliç eti ve balık eti almaktadır. Bu bilincin yerleşmesi genel kültür seviyesi yüksek ve belirli bir yaştaki insanlar açısından sorun olmasa da özellikle çocuklarda çeşitli nedenlerle tüketim zorlukları yaşanabilmektedir. Bu tür sorunların çözümünde ürün ve/veya yemek çeşitliliği, eğitim ve tanıtım faaliyetleri de önemli görünmektedir. Eğitimin insan hayatındaki yeri okul öncesi dönemde çok önemlidir. Bu dönemde kazanılan alışkanlıklar hayat boyunca devam etmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenme bilincinin bu dönemde verilmesi gereklidir. Proje kapsamında 4 temel kavramın hedef kitleye kazandırılması amaçlanmıştır;

  • Hedef kitleye bal, süt yumurtanın oluşumunun öğretilmesi, bu kaynakları üreten hayvanların (arı, inek ve tavuk) tanıtılması ve sevdirilmesi,
  • Okul öncesi öğrencilere sağlıklı beslenmenin temeli olan bal, süt, yumurta gibi gıdalar anlatılarak onların bu gıdaları ve bu gıdalardan elde edilen ürünleri kullanma bilicinin arttırılması,
  • Öğrencilerin geri dönüşüm kavramı ile çevre bilincininin artırılması,.
  • Hedef kitlenin sağlıklı beslenme soncunda diş sağlığı bilincininin arttırılması..

Proje kapsamında hedef kitlenin yapan-yaşayan konumuna getirilmesi ile öğrenmeleri anlamlı hale getirilecektir. Toprak, bitki, arı, bal, inek, süt, tavuk, yumurta, atık, diş vb. farklı konularda gözlem ve uygulamalar, disiplinler arası çalışmalar ile yapılacaktır. Farklı disiplinler arası çalışma ile hedef kitlenin bilimsel bilgiler ile donatılması, bilime bakış yönünün gelişmesi ve özgüvenlerinin artmasına katkıda bulunulması sağlanacaktır.